Wong HondaCars
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
Jazz
รายการ
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
 
 
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ไส้กรองอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 หัวเทียนสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หัวเทียน Iridium type (สำหรับเครื่องยนต์V-TEC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 น้ำมันเกียร์(ธรรมดา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 น้ำมันเกียร์(อัตโนมัติ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 กรองเชื้อเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 น้ำมันเบรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 สารหล่อเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 เบรกหน้า,เบรกหลัง,สลับยาง  
11 ลูกหมาก,แร็คพวงมาลัย,ยางกันฝุ่นแร็ค,ยางกันฝุ่นเพลาขับ
12 ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ  
13 ระดับน้ำ,น้ำมันต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ท่อทางน้ำมันเบรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ท่อไอเสีย,หม้อพักไอเสียและข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง,ท่อและข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 เบรกมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ระยะห่างวาล์ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 สายพานขับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน
 
 
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
City
รายการ
การบริการจะทำตามระยะทาง หรือระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ไส้กรองอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 หัวเทียนสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หัวเทียน Iridium type (สำหรับเครื่องยนต์V-TEC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 น้ำมันเกียร์(ธรรมดา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 น้ำมันเกียร์(อัตโนมัติ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 กรองเชื้อเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 น้ำมันเบรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 สารหล่อเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 เบรกหน้า,เบรกหลัง,สลับยาง  
11 ลูกหมาก,แร็คพวงมาลัย,ยางกันฝุ่นแร็ค,ยางกันฝุ่นเพลาขับ
12 ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ  
13 ระดับน้ำ,น้ำมันต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ท่อทางน้ำมันเบรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ท่อไอเสีย,หม้อพักไอเสียและข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง,ท่อและข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 เบรกมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ระยะห่างวาล์ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 สายพานขับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน
 
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
Stream
รายการ
การบริการจะทำตามระยะทาง หรือระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ไส้กรองอากาศ  
4 หัวเทียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 น้ำมันเบรก (รวมถึงABS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 น้ำมันเกียร์(ออโต้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 เบรกหน้า,เบรกหลัง,สลับยาง  
9 ลูกหมาก,แร็คพวงมาลัยและยางกันฝุ่นแร็ค
10 ยางกันฝุ่นเพลาขับ  
11 ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ  
12 ตรวจสภาพระดับน้ำมันต่างๆ  
13 ท่อยางน้ำมันเบรก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ท่อไอเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 น้ำยาหล่อเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 เบรกมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ระยะห่างของวาล์ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 สายพานขับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน
 
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
Civic
รายการ
การบริการจะทำตามระยะทาง หรือระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ไส้กรองอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 หัวเทียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 หัวเทียน Platinum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 น้ำมันเกียร์(ธรรมดา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 น้ำมันเกียร์(ออโต้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 น้ำมันเบรก (รวมถึงABS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 สายพานไทม์มิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ไส้กรองอากาศในระบบแอร์ (ถ้ามีการติดตั้ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 รอบเดินเบา และค่า CO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 สายพานเพาเวอร์,สายพานแอร์,สายพานไดชาร์ท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ปั๊มน้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 น้ำยาหม้อน้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ระยะห่างของวาล์ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง,ท่อ และข้อต่อต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ท่อน้ำมันเบรก รวมถึง ABS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 เบรกหน้า,หลัง  
20 เบรกมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 ท่อไอเสีย,หม้อพักท่อไอเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ  
23 พวงมาลัย,ลูกหมาก และยางกันฝุ่นแร็ค
24 ยางล้อ  
25 ยางกันฝุ่นเพลาขับ  
หมายเหตุ : 1.ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน
การตรวจเช็คโดยการดูด้วยตาเปล่าอย่างเดียว
 
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
Accord
รายการ
การบริการจะทำตามระยะทาง หรือระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                      
3 ไส้กรองอากาศ                      
4 หัวเทียน                                
5 น้ำมันเกียร์(อัตโนมัติ)                                  
6 กรองเชื้อเพลิง                                      
7 น้ำมันเบรก                                    
8
สายพานไทม์มิ่ง 4 สูบ
6 สูบ                                    
9
น้ำยาหล่อเย็น                      
10 เบรกหน้า,หลัง สลับยาง  
11
ลูกหมาก แร็คพวงมาลัย ยางกันฝุ่นแร็ค ยางกันฝุ่นเพลาขับ
12 ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ  
13
ระดับน้ำ ระดับน้ำมันต่างๆ  
14 ท่อยางน้ำมันเบรก รวมถึง ABS                      
15
ท่อไอเสีย,หม้อพักท่อไอเสีย และข้อต่อต่างๆ                    
16 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง,ท่อ และข้อต่อต่างๆ                    
17
เบรกมือ                              
18 ระยะห่างของวาล์ว                                
19
สายพานขับ                                
 
หมายเหตุ : ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน
รุ่น 4 สูบ สายพานไทม์มิ่งเป็นแบบโซ่ ไม่ต้องรับการบริการ
 
 
การบำรุงรักษาตามระยะทางและประเมินค่าใช้จ่าย
CR-V
การบริการจะทำตามระยะทาง หรือระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน
รายการ
ระยะทางใช้รถ x1,000กม.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ระยะเวลาใช้รถ(เดือน)
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
1 น้ำมันเครื่อง  
2 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง                      
3 ไส้กรองอากาศ  
4 หัวเทียน                                
5 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ 2.0 L                              
  เครื่องยนต์ 2.4 L                                    
6 น้ำมันเบรก (รวมถึง ABS)                                    
7 น้ำมันเฟืองท้าย                                  
8 น้ำมันเกียร์ เครื่องยนต์ 2.0 L                                  
  เครื่องยนต์ 2.4 L                                
9 เบรกหน้า,หลัง สลับยาง
10 ปลายคันส่ง และกระปุกเกียร์พวงมาลัย
11 อุปกรณ์และระบบกันสะเทือน  
12 ระบบหล่อเย็น,ท่อยางและข้อต่อ
13 ท่อยาง และท่อทางน้ำมันเบรก (รวมถึง ABS)                    
14 ระบบไอเสีย                      
15 น้ำยาหล่อเย็น                      
16 ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และข้อต่อ                      
17 เบรกมือ                              
18 ระยะห่างของวาล์ว                                
19 สายพานขับ                                
หมายเหตุ : ตารางการบำรุงรักษานี้ ถือตามการใช้งานปกติ ในกรณีที่ใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ
การตรวจเช็ค,ปรับตั้ง หรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
เปลี่ยน